دپارتمان انگليسي دپارتمان فرانسه دپارتمان آلماني دپارتمان تركي استانبولي دپارتمان IELTS دپارتمان TÖMER
دپارتمان ترجمه
شعبه آموزشگاه راز
1394/05/07 چهار شنبه
زندگی در ترکیه

خرید ملک ، اخذ اقامت ، اخذ مجوز کار ،ثبت شرکت در ترکیه
1394/05/07 چهار شنبه
پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو به ترکیه برای رشته پزشکی و دندانپزشکی
1394/05/07 چهار شنبه
Uni-Level

اولین دوره ی Dynamic و مکالمه ی بدون کتاب فقط در 30 جلسه
1394/05/07 چهار شنبه
Taboo

برگزاری کلاس های Taboo...
1394/05/07 چهار شنبه
تربیت مدرس

برگزاری کلاس های تربیت مدرس...
1394/05/07 چهار شنبه
کلاس های فیلم و موزیک

برگزاری کلاس های فیلم و موزیک...
1394/05/07 چهار شنبه
مکالمه ترکی استانبولی

مکالمه ترکی استانبولی...
1394/05/07 چهار شنبه
دکترای داروسازی قبرس

 پذیرش تضمینی برای دکترای داروسازی قبرس...
1394/05/07 چهار شنبه
کلاس آمادگی آزمون های تومر و TYS

کلاس آمادگی آزمون های تومر و TYS...
1394/05/07 چهار شنبه
کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد

کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد
1394/04/23 سه شنبه
Today 's Birthday

An American journalist, playwright, and diplomat, Noah was the first Jew born in the United States to reach national prominence...
1394/04/23 سه شنبه
This Day in History

First Ascent of the Matterhorn (1865)...
1394/04/23 سه شنبه
Turkish News

Plüton'a çok yaklaşacağız!
1394/04/16 سه شنبه
Today 's Birthday

Reputed to have won 2,000 of the 2,500 games he pitched during his nearly 30-year career, Paige first made a name for himself playing in the Negro baseball leagues...
1394/04/16 سه شنبه
This Day in History

Construction of Hoover Dam Begins (1930)...
آرشيو اخبار...
انگلیسی
..........................


Basic : 94/05/02
3-8 زوج

....................................

H6 : 94/05/10
3:15-4:45 یکشنبه-سه شنبه

....................................
A1 Elementary : 94/05/16
3-8 زوج

....................................

Family and friends - C1 : 94/05/03
3:15-4:45 شنبه-چهارشنبه

....................................

Pre-unilevel : 94/05/04
6-9 یکشنبه
فرانسه
.....................


ترکی استانبولی
..........................

TÖMER  : 94/05/27
9-12 یکشنبه-سه شنبه

....................................

TÖMER  : 94/05/27
5-8 یکشنبه-سه شنبه

....................................

TÖMER  B2 : 94/05/01
2-5 پنجشنبه-جمعه

....................................

Konuşma : 94/05/31
11-12:30 یکشنبه-سه شنبه

....................................

T3 : 94/05/02
5-6:30 زوج

آلمانی
.....................


All copyright reserved by Raaz - 2012