دپارتمان انگليسي دپارتمان فرانسه دپارتمان آلماني دپارتمان تركي استانبولي دپارتمان IELTS دپارتمان TÖMER
دپارتمان ترجمه
شعبه آموزشگاه راز
1394/04/14 يك شنبه
زندگی در ترکیه

خرید ملک ، اخذ اقامت ، اخذ مجوز کار ،ثبت شرکت در ترکیه
1394/04/14 يك شنبه
پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو به ترکیه برای رشته پزشکی و دندانپزشکی
1394/04/14 يك شنبه
Uni-Level

اولین دوره ی Dynamic و مکالمه ی بدون کتاب فقط در 30 جلسه
1394/04/14 يك شنبه
Taboo

برگزاری کلاس های Taboo...
1394/04/14 يك شنبه
تربیت مدرس

برگزاری کلاس های تربیت مدرس...
1394/04/14 يك شنبه
کلاس های فیلم و موزیک

برگزاری کلاس های فیلم و موزیک...
1394/04/14 يك شنبه
مکالمه ترکی استانبولی

مکالمه ترکی استانبولی...
1394/04/14 يك شنبه
دکترای داروسازی قبرس

 پذیرش تضمینی برای دکترای داروسازی قبرس...
1394/04/14 يك شنبه
کلاس آمادگی آزمون های تومر و TYS

کلاس آمادگی آزمون های تومر و TYS...
1394/04/14 يك شنبه
کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد

کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد
1394/04/07 يك شنبه
Today 's Birthday

Rubens was a prolific 17th-century Flemish Baroque painter whose exuberant style emphasized movement, color, and sensuality...
1394/04/07 يك شنبه
This Day in History

Nephew of Francis Joseph, emperor of Austria and king of Hungary, Ferdinand became heir apparent in 1896...
1394/03/25 دو شنبه
لینک کتاب داستان انگلیسیThe king's own

کتاب داستان آنلاین انگلیسی
1394/03/25 دو شنبه
Today 's Birthday

Erikson was a Pulitzer Prize-winning German-American psychoanalyst known for his psychosocial development theory...
1394/03/23 شنبه
Today 's Birthday

Sayers, an English writer, is considered one of the masters of the detective story...
آرشيو اخبار...
انگلیسی
..........................


Basic : 94/04/02
3-8 زوج

....................................

H6 : 94/04/10
3:15-4:45 یکشنبه-سه شنبه

....................................
A1 Elementary : 94/04/16
3-8 زوج

....................................

Family and friends - C1 : 94/04/03
3:15-4:45 شنبه-چهارشنبه

....................................

Pre-unilevel : 94/04/21
6-9 یکشنبه
فرانسه
.....................


ترکی استانبولی
..........................

TÖMER  A2 : 94/04/21
2-5 پنجشنبه-جمعه

....................................

TÖMER  B2 : 94/04/28
2-5 پنجشنبه-جمعه

....................................

TÖMER  B1 : 94/04/08
9-12 دوشنبه-چهارشنبه

....................................

Konuşma : 94/04/31
11-12:30 یکشنبه-سه شنبه

....................................

T3 : 94/04/02
5-6:30 زوج

آلمانی
.....................


All copyright reserved by Raaz - 2012