دپارتمان انگليسي دپارتمان فرانسه دپارتمان آلماني دپارتمان تركي استانبولي دپارتمان IELTS دپارتمان TÖMER
دپارتمان ترجمه
شعبه آموزشگاه راز
1393/08/07 چهار شنبه
زندگی در ترکیه

خرید ملک ، اخذ اقامت ، اخذ مجوز کار ،ثبت شرکت در ترکیه
1393/08/07 چهار شنبه
اطلاعیه مهم

از آرم و اسم آموزشگاه راز سوء استفاده شده است...
1393/08/07 چهار شنبه
انتقال شعبه

انتقال شعبه مرکزی به فلکه دوم صادقیه ...
1393/08/07 چهار شنبه
Uni-Level

اولین دوره ی Dynamic و مکالمه ی بدون کتاب فقط در 30 جلسه
1393/08/07 چهار شنبه
Taboo

برگزاری کلاس های Taboo...
1393/08/07 چهار شنبه
تربیت مدرس

برگزاری کلاس های تربیت مدرس...
1393/08/07 چهار شنبه
ثبت نام دوره ALES

ثبت نام دوره ی بعدی ALES
1393/08/07 چهار شنبه
ثبت نام دوره YÖS

ثبت نام دوره ی بعدی YÖS
1393/08/07 چهار شنبه
برگزاری آزمون رسمی تومر(عکس)

برگزاری آزمون رسمی تومر(عکس)
1393/08/07 چهار شنبه
اطلاعیه در مورد آزمون رسمی تومر

نتایج آزمون تومر7 شهریور اعلام شد...
1393/08/07 چهار شنبه
کلاس های فیلم و موزیک

برگزاری کلاس های فیلم و موزیک...
1393/08/04 يك شنبه
Today 's Birthday

Although he lived during the Baroque era, Scarlatti, an Italian composer and virtuoso harpsichordist, was extremely influential in the development of the Classical period of music...
1393/08/04 يك شنبه
This Day in History

Football Association Formed (1863)...
1393/07/26 شنبه
Today 's Birthday

Berry was one of the most innovative musicians of the 1950s...
1393/07/26 شنبه
This Day in History

Texas Instruments Announces First Commercial Transistor Radio (1954)...
آرشيو اخبار...
انگلیسی
..........................
E1 : 93/08/03
زوج 8:15-6:45
....................................
E9 : 93/08/06
یکشنبه-سه شنبه 6:30-5
....................................
E25 : 93/08/03
5-6:30 زوج
....................................
B1-B2 : 93/08/17
شنبه-چهارشنبه 8-5
....................................
B2-C1 : 93/08/21
شنبه-جهارشنبه 8-5
....................................
C11 : 93/08/25
3:15-4:45 یکشنبه-سه شنبه
....................................
C23 : 93/08/19
5-6:30 دوشنبه
3:15-4:45 چهارشنبه
....................................
Free Discussion : 93/08/18
5-8 یکشنبه-سه شنبه
....................................
Pre-unilevel : 93/08/04
2-5 یکشنبهفرانسه
.....................
F1 : 93/08/17
5-6:30 زوج
....................................
F2 : 93/08/22
5-6:30 یکشنبه-پنجشنبه
....................................
F7 : 93/08/22
9-12 پنجشنبه
....................................
A1-A2 : 93/08/03
5-8 شنبه-چهارشنبه
....................................
Les question de l'examen : 93/08/24
4-7 یکشنبه-سه شنبه
ترکی استانبولی
..........................
T1 : 93/08/01
فرد 8:15-6:45
....................................
T4 : 93/08/17
3:15-5:30 زوج

....................................
TÖMER - A1 : 93/08/07
5-8 شنبه-چهارشنبه

....................................

TÖMER - B1-B2 : 93/08/14
5-8 دوشنبه-چهارشنبهآلمانی
.....................

G3 : 93/08/15
5-6:30 پنجشنبه
10-1:30 جمعه
....................................

A2 : 93/08/01
2-5 پنجشنبه
5-8 سه شنبه
....................................

Basic 1 : 93/08/27
2-5 یکشنبه-سه شنبه

....................................

Basic 2 : 93/08/14
5-8 دوشنبه-چهارشنبهAll copyright reserved by Raaz - 2012