دپارتمان انگليسي دپارتمان فرانسه دپارتمان آلماني دپارتمان تركي استانبولي دپارتمان IELTS دپارتمان TÖMER
دپارتمان ترجمه
شعبه آموزشگاه راز
1393/07/08 سه شنبه
زندگی در ترکیه

خرید ملک ، اخذ اقامت ، اخذ مجوز کار ،ثبت شرکت در ترکیه
1393/07/08 سه شنبه
اطلاعیه مهم

از آرم و اسم آموزشگاه راز سوء استفاده شده است...
1393/07/08 سه شنبه
انتقال شعبه

انتقال شعبه مرکزی به فلکه دوم صادقیه ...
1393/07/08 سه شنبه
Uni-Level

اولین دوره ی Dynamic و مکالمه ی بدون کتاب فقط در 30 جلسه
1393/07/08 سه شنبه
Taboo

برگزاری کلاس های Taboo...
1393/07/08 سه شنبه
تربیت مدرس

برگزاری کلاس های تربیت مدرس...
1393/07/08 سه شنبه
ثبت نام دوره ALES

ثبت نام دوره ی بعدی ALES
1393/07/08 سه شنبه
ثبت نام دوره YÖS

ثبت نام دوره ی بعدی YÖS
1393/07/08 سه شنبه
برگزاری آزمون رسمی تومر(عکس)

برگزاری آزمون رسمی تومر(عکس)
1393/07/08 سه شنبه
اطلاعیه در مورد آزمون رسمی تومر

نتایج آزمون تومر7 شهریور اعلام شد...
1393/07/08 سه شنبه
Today 's Birthday

Rumi was a great Persian poet and Sufi mystic whose influence has spread to Persian-speakers in Afghanistan, central Asia, Turkey, and beyond...
1393/07/08 سه شنبه
This Day in History

First Photos Taken of a Giant Squid in the Wild (2004)...
1393/07/07 دو شنبه
Today 's Birthday

Cervantes was a Spanish author best known for Don Quixote de la Mancha, his novel about an aging "knight."
1393/07/07 دو شنبه
This Day in History

Japan Resumes Diplomatic Relations with China (1972)...
1393/07/06 يك شنبه
Today 's Birthday

Clemenceau was a French journalist and statesman whose politics brought him into conflict with Napoleon III's government...
آرشيو اخبار...
انگلیسی
..........................
C10 : 93/07/01
یکشنبه-سه شنبه 4:45-3:15
....................................
E25 : 93/07/05
زوج 6:30-5
....................................
C22 : 93/07/06
3:15-4:45 یکشنبه-سه شنبه
....................................
A1-A2 : 93/07/10
پنجشنبه-جمعه 5-2
....................................
Pre-unilevel : 93/07/18
جمعه 6-3

فرانسه
.....................
A1-A2 : 93/07/03
2-5 پنجشنبه-جمعه
....................................

B1 : 93/07/02
3-5 شنبه-چهارشنبه
....................................

B2 : 93/07/05
4-7 یکشنبه-سه شنبه

F11 : 93/07/21
3-5 شنبه-چهارشنبه

....................................

F12 : 93/07/29
7-8:30 یکشنبه-سه شنبه

ترکی استانبولی
..........................
T2 : 93/07/15
یکشنبه-سه شنبه 10:30-9

T2 : 93/07/30
زوج 6:30-5

....................................
T3 : 93/07/06
6:30-8:45 فرد

....................................
TÖMER - A1 : 93/07/01
9-12 یکشنبه-سه شنبه


TÖMER - A1 : 93/07/09
5-8 شنبه-چهارشنبه

....................................

TÖMER - B1-B2 : 93/07/03
2-5 پنجشنبه
10-1 جمعه

....................................

ALES : 93/07/03
2-5 پنجشنبه-جمعه
....................................

YÖS : 93/07/03
2-5 پنجشنبه-جمعه

آلمانی
.....................

G2 : 93/07/02
3:15-4:45 زوج
....................................

Basic 1 : 93/07/02
5-8 دوشنبه-چهارشنبه
....................................

B1-B2 : 93/07/15
5-8 یکشنبه-سه شنبه

....................................

Basic 2 : 93/07/28
5-8 دوشنبه-چهارشنبهAll copyright reserved by Raaz - 2012