دپارتمان انگليسي دپارتمان فرانسه دپارتمان آلماني دپارتمان تركي استانبولي دپارتمان IELTS دپارتمان TÖMER
دپارتمان ترجمه
شعبه آموزشگاه راز
1393/09/05 چهار شنبه
زندگی در ترکیه

خرید ملک ، اخذ اقامت ، اخذ مجوز کار ،ثبت شرکت در ترکیه
1393/09/05 چهار شنبه
اطلاعیه مهم

از آرم و اسم آموزشگاه راز سوء استفاده شده است...
1393/09/05 چهار شنبه
Uni-Level

اولین دوره ی Dynamic و مکالمه ی بدون کتاب فقط در 30 جلسه
1393/09/05 چهار شنبه
Taboo

برگزاری کلاس های Taboo...
1393/09/05 چهار شنبه
تربیت مدرس

برگزاری کلاس های تربیت مدرس...
1393/09/05 چهار شنبه
برگزاری آزمون رسمی تومر(عکس)

برگزاری آزمون رسمی تومر(عکس)
1393/09/05 چهار شنبه
کلاس های فیلم و موزیک

برگزاری کلاس های فیلم و موزیک...
1393/09/05 چهار شنبه
اولین دوره از همایش ارتقا سطح زبان

اولین دوره از همایش ارتقا سطح زبان و آگاهی از فرآیند پذیرش دانشجویان - دانشگاه شریف
1393/09/05 چهار شنبه
برگزاری آزمون رسمی تومر

برگزاری آزمون رسمی تومر...
1393/09/05 چهار شنبه
دوره آیلتس فوق فشرده

دوره آیلتس فوق فشرده ی هشت ماهه...
1393/09/05 چهار شنبه
Today 's Birthday

A child prodigy, Wiener graduated college at age 14 and earned his PhD at 18...
1393/09/05 چهار شنبه
This Day in History

In 1922, British archaeologist Howard Carter had one last chance at a successful excavation in Egypt before his patron, Lord Carnarvon, withdrew financial backing...
1393/09/03 دو شنبه
انتقال شعبه

انتقال شعبه مرکزی به فلکه دوم صادقیه ...
1393/09/02 يك شنبه
ثبت نام دوره ALES

ثبت نام دوره ی بعدی ALES
1393/09/02 يك شنبه
ثبت نام دوره YÖS

ثبت نام دوره ی بعدی YÖS
آرشيو اخبار...
انگلیسی
..........................
A1-A2 : 93/09/09
یکشنبه-سه شنبه 8-5
فشرده
....................................
E2 : 93/09/01
6:45-8:15 زوج
....................................
E3 : 93/09/29
6:45-8:15 زوج
....................................
E9 : 93/09/02
یکشنبه-سه شنبه 6:30-5
....................................
H1 : 93/09/24
زوج 4:45-3:15
....................................
C23 : 93/09/03
5-6:30 دوشنبه
3:15-4:45 چهارشنبه
....................................
Pre-unilevel : 93/09/27
5-8 پنجشنبه
....................................
Music & Movies : 93/09/20
9-12 پنجشنبه


فرانسه
.....................
A1-A2 : 93/09/25
5-8 یکشنبه-سه شنبه
....................................
F1 : 93/09/17
5-6:30 زوج
....................................
F7 : 93/09/15
5-8 شنبه
ترکی استانبولی
..........................
T1 : 93/09/17
زوج 6:30-5
....................................
T2 : 93/09/06
6:45-8:15 فرد
....................................
T3 : 93/09/10
5-6:30 زوج
....................................
TÖMER A1 : 93/09/06
2-5 پنجشنبه-جمعه


TÖMER A1 : 93/09/23
9-12 یکشنبه-سه شنبه
....................................
TÖMER A2 : 93/09/07
5-8 پنجشنبه
10-1 جمعه


TÖMER  A2 : 93/09/09
9-12 یکشنبه-سه شنبه
آلمانی
.....................

A1-A2 : 93/09/10
5-8 دوشنبه-چهارشنبه
فشرده

....................................

B1 : 93/09/25
2-5 پنجشنبه
5-8 سه شنبه
فشرده
....................................

Basic 2 : 93/09/23
5-8 یکشنبه-سه شنبهAll copyright reserved by Raaz - 2012