دپارتمان انگليسي دپارتمان فرانسه دپارتمان آلماني دپارتمان تركي استانبولي دپارتمان IELTS دپارتمان TÖMER
دپارتمان ترجمه
شعبه آموزشگاه راز
1393/07/30 چهار شنبه
زندگی در ترکیه

خرید ملک ، اخذ اقامت ، اخذ مجوز کار ،ثبت شرکت در ترکیه
1393/07/30 چهار شنبه
اطلاعیه مهم

از آرم و اسم آموزشگاه راز سوء استفاده شده است...
1393/07/30 چهار شنبه
انتقال شعبه

انتقال شعبه مرکزی به فلکه دوم صادقیه ...
1393/07/30 چهار شنبه
Uni-Level

اولین دوره ی Dynamic و مکالمه ی بدون کتاب فقط در 30 جلسه
1393/07/30 چهار شنبه
Taboo

برگزاری کلاس های Taboo...
1393/07/30 چهار شنبه
تربیت مدرس

برگزاری کلاس های تربیت مدرس...
1393/07/30 چهار شنبه
ثبت نام دوره ALES

ثبت نام دوره ی بعدی ALES
1393/07/30 چهار شنبه
ثبت نام دوره YÖS

ثبت نام دوره ی بعدی YÖS
1393/07/30 چهار شنبه
برگزاری آزمون رسمی تومر(عکس)

برگزاری آزمون رسمی تومر(عکس)
1393/07/30 چهار شنبه
اطلاعیه در مورد آزمون رسمی تومر

نتایج آزمون تومر7 شهریور اعلام شد...
1393/07/26 شنبه
Today 's Birthday

Berry was one of the most innovative musicians of the 1950s...
1393/07/26 شنبه
This Day in History

Texas Instruments Announces First Commercial Transistor Radio (1954)...
1393/07/23 چهار شنبه
Today 's Birthday

Nietzsche was a German philosopher whose critiques of contemporary culture, religion, and philosophy centered on a basic question regarding the foundation of values and morality...
1393/07/23 چهار شنبه
This Day in History

Jupiter's Io Observed by Spacecraft Galileo (2001)...
1393/07/19 شنبه
Today 's Birthday

Heinz was a pioneer in the American food industry...
آرشيو اخبار...
انگلیسی
..........................
E1 : 93/08/03
زوج 8:15-6:45
....................................
E9 : 93/08/06
یکشنبه-سه شنبه 6:30-5
....................................
E25 : 93/08/03
5-6:30 زوج
....................................
B1-B2 : 93/08/17
شنبه-چهارشنبه 8-5
....................................
B2-C1 : 93/08/21
شنبه-جهارشنبه 8-5
....................................
C11 : 93/08/25
3:15-4:45 یکشنبه-سه شنبه
....................................
C23 : 93/08/19
5-6:30 دوشنبه
3:15-4:45 چهارشنبه
....................................
Free Discussion : 93/08/18
5-8 یکشنبه-سه شنبه
....................................
Pre-unilevel : 93/08/04
2-5 یکشنبهفرانسه
.....................
F1 : 93/08/17
5-6:30 زوج
....................................
F2 : 93/08/22
5-6:30 یکشنبه-پنجشنبه
....................................
F7 : 93/08/22
9-12 پنجشنبه
....................................
A1-A2 : 93/08/03
5-8 شنبه-چهارشنبه
....................................
Les question de l'examen : 93/08/24
4-7 یکشنبه-سه شنبه
ترکی استانبولی
..........................
T1 : 93/08/01
فرد 8:15-6:45
....................................
T4 : 93/08/17
3:15-5:30 زوج

....................................
TÖMER - A1 : 93/08/07
5-8 شنبه-چهارشنبه

....................................

TÖMER - B1-B2 : 93/08/14
5-8 دوشنبه-چهارشنبهآلمانی
.....................

G3 : 93/08/15
5-6:30 پنجشنبه
10-1:30 جمعه
....................................

A2 : 93/08/01
2-5 پنجشنبه
5-8 سه شنبه
....................................

Basic 1 : 93/08/27
2-5 یکشنبه-سه شنبه

....................................

Basic 2 : 93/08/14
5-8 دوشنبه-چهارشنبهAll copyright reserved by Raaz - 2012